ประเภทของตลาด


ประเภทของตลาดย่าโม

        ตลาดย่าโม จะแบ่งประเภทสินค้าที่ขายเป็น 3 ประเภท


1. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่จะนำไปประกอบอาหารต่อ


 ร้านขายเนื้อสัตว์  ร้านขายผลไม้

     ร้านขายผัก


ร้านขายเครื่องเทศ


          ร้านขายข้าวสาร2. อาหารสำเร็จรูป เช่น แคบหมู หมูยอ อาหารต่างที่สามารถนำไปรับประทานได้เลย โดยที่นี่ทำกันวันต่อวัน 
เพื่อความสดใหม่อยู่เสมอๆร้านขายแคบหมู


ร้านขายอาหารสำเร็จรูป3. เสื้อผ้า ของใช้ อุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร

ร้านขายเครื่องใช้ต่างๆร้านขายอุปกรณ์
ในครัวเรือนร้านขายกระเป๋า 
ของแฟชั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น