แนะนำร้านค้า

พูดคุยกับ พ่อค้า แม่ค้า

 ร้านขาย แคบหมู














ร้านขาย อาหารสำเร็จรูป








สัมภาษณ์เจ้าของร้าน


พี่ปรุง


ร้านขาย กาแฟ










สัมภาษณ์เจ้าของร้าน


พี่โจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น